סוג השאלה randomsamatch לא נתמך ע"י יצוא ה-XML
שאלת מאמר כתבו מאמר

]]>
1.0000000 0.0000000 0 editor 15 0
תשובות משובצות (Cloze) Match the following cities with the correct state: * סאן פרנסיסקו: {1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} * טוסקאן: {1:MULTICHOICE:קליפורניה#טעות~%100%Arizona#נכון} * Los Angeles: {1:MULTICHOICE:=California#OK~Arizona#Wrong} * Phoenix: {1:MULTICHOICE:%0%California#Wrong~=Arizona#OK} The capital of France is {1:SHORTANSWER:%100%Paris#Congratulations! ~%50%Marseille#No, that is the second largest city in France (after Paris).~*#Wrong answer. The capital of France is Paris, of course.}.]]> מהו צבע הקליפה של בננה בשלה? מהו צבע הקליפה של בננה בשלה?

]]>
1.0000000 0.1000000 0 true true abc צהוב נכון

]]>
ירוק חצי נכון אך הבננה לא בשלה

]]>
וורוד אולי?

]]>
כחול לפעמים

]]>
רב-ברירה רב-ברירה

]]>
1.0000000 0.1000000 0 true true abc בננה אגס פלפל
שאלה מספרית תוכן שאלה מספרית

]]>
1.0000000 0.1000000 0 42 סוף העולם

]]>
0
0 0.1000000 3 0
התאמת תשובות-קצרות אקראיות התאמת תשובות-קצרות אקראיות

]]>
1.0000000 0.1000000 0
שאלה קצרה חדשה הזינו שם שם ירק (חסה)

]]>
1.0000000 0.1000000 0 0 חסה נפלא

]]>
פלפל טעות

]]>
תשובה קצרה - פרי ציינו שם של פרי (תפוז)

]]>
1.0000000 0.1000000 0 0 תפוז תשובה נכונה

]]>
חסה טעות

]]>
תשובה קצרה מאוד הזינו מילה בעברית (שלום)

]]>
1.0000000 0.1000000 0 0 שלום נכון

]]>
שאלת נכון לא נכון בירת צרפת היא שבדיה?

]]>
פריז היא בירת צרפת

]]>
1.0000000 1.0000000 0 true לא

]]>
false